Verklaring Hulpmiddel naar maat 2.1

Referentie: Bijlage XIII (EU)2017/745 Betreft hulpmiddel: Therapiezool.
Identificatie hulpmiddel: ordernummer op etiket.

Fabricageplaats hulpmiddel: Podo-start, werkplaats Rokkeveen, Zoetermeer.
Het hulpmiddel is naar maat gemaakt en uitsluitend bestemd voor gebruik door identificeren cliënt bv door naam of leestnummer.

Het voorschrift voor het hulpmiddel is afgegeven door Podo-start.

Kenmerken hulpmiddel: Specifieke kenmerken van het product staan nader aangeduid in het voorschrift en vastgelegd in het ppp- of voetschoenprotocol.

Het hulpmiddel voldoet aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I (EU)2017/745.

Eigenschappen van het hulpmiddel die niet overeenkomstig de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I (EU)2017/745 zijn:

  • Niet van toepassing
  • Beschrijven en motiveren uitzondering: zie technisch dossier hulpmiddel naar maat.