Wat is de propriocepsis?

Elke spier is een ingewikkeld orgaan, met als doel beweging en/of stabiliteit te geven aan een gewricht.

Het spier-peesmechanisme bevat een aantal spiraalvormige orgaantjes die reageren op druk en trek. Deze zijn o.a. van belang voor het instandhouden van de lichaamshouding en voor de bescherming van de spier bij overrekking. Wanneer de spier licht wordt aangedrukt of gerekt zal dit via het zenuwstelsel leiden tot spanningsverhoging van die spier. Rek en druk van de pees zullen leiden tot spanningsverlaging van de spier. De orgaantjes die hiervoor verantwoordelijk zijn worden de spier- spoeltjes genoemd. De regulatie van houding en beweging via dit mechanisme noemt men propriocepsis.